NOWE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

W dniu 15 października tego roku, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Braniewie zakończyło prace nad kolejną realizacją rozbudowy preizolowanej sieci ciepłowniczej z przyłączami i włączeniem budynków do miejskiego systemu ciepłowniczego miasta Braniewa.

Zrealizowana inwestycja umożliwi dostawę energii cieplnej na potrzeby budynków znajdujących się przy ul. Armii Krajowej nr 42 i 44 oraz ul. Żeromskiego nr. 7,9,13.

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, poprawa efektywności energetycznej systemu, zmniejszenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń w tym emisji pyłów i gazów cieplarnianych.

 

zdjcia