Drukuj
Przyłączenie
Odsłony: 3418

Jak zostać odbiorcą ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej

Złożyć w siedzibie MPEC Sp. z o.o. ul. Kościelna 4 A pisemny wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Wzór takiego wniosku można otrzymać w Dziale Głównego Energetyka ul. Kościelna 4A – I piętro pok. nr 11 tel. 55 644 15 15 wew. 117 lub pobrać ze strony internetowej. 

Wymagane dokumenty:

MPEC Sp. z o.o. określi warunki techniczne przyłączenia (ważne 2 lata) i przedstawi projekt (wstępną wersję) umowy o przyłączenie do sieci. 

Jak podłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej